vstopna | podjetje | podpora | e-pošta

Podpora

 

GARANCIJA ZA ZAUPANJE

 V primeru kakršnekoli napake ali morebitnih vprašanj o delovanju naših aparatov nas lahko pokličite na telefonske številke:

05 - 700 17 00
041 - 382 355

ali pa nam pošljite
sporočilo po elektronski pošti.

 

 

Pogosta vprašanja

Navodila za uporabo

Garancija

Pooblaščeni servisi

 

Zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom našega aparata vračamo v obliki 24-mesečne garancije za vse sesalnike iz našega prodajnega programa.

Garancijska izjava

Izjavljamo, da ima proizvod kakovostne značilnosti, ki so razvidne iz tehničnega navodila in bo v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

V primeru neujemanja dejanskih kakovostnih značilnosti s tistimi v tehničnem navodilu, bomo na zahtevo imetnika garancijskega lista, ki bo predložen v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomankljivosti, ki so posledica neujemanja oziroma bomo proizvod nadomestili z novim.

Čas po preteku garancijskega roka v katerem zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je trikrat daljši od garancijskega roka.

V tem času zagotavljamo vse nadomestne dele, popravila in servisno vzdrževanje za brezhibno delovanje proizvoda. Krili bomo vse stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz proizvodov, ki bi nastali pri odpravljanju napak oz. pri nadomestitvi proizvoda z novim na podlagi garancije, seveda ob normalni uporabi, v času trajanja garancije. Stroške prevoza bomo obračunali po veljavni PTT ali železniški tarifi.

Če v garancijskem roku proizvoda ne popravimo v 45 dneh od dneva prijave okvare, oporečen proizvod na kupčevo zahtevo zamenjamo z novim. Za čas popravila bomo podaljšali garancijski rok.

Garancijski rok prične teči z dnevom prodaje na drobno.

V primeru reklamacije mora uporabnik proizvoda predložiti potrjen in veljaven garancijski list (ime in sedež podjetja, ki je proizvod prodalo na drobno, datum prodaje, žig in podpis prodajalca) ter izvirni račun o nakupu.

Pri pisni ali telefonski prijavi okvare naši servisni službi sporočite: naziv in tip izdelka, datum prodaje, opis okvare in točen naslov.

Popravilo poškodb, ki jih povzroči uporabnik sam, popravilo poškodb nastalih zaradi nepravilnega vzdrževanja ali višje sile, ne spadajo v garancijo.

V času trajanja garancije proizvoda ne sme popravljati nepooblaščena oseba.

Popravila se izvajajo v servisnih delavnicah, ki so navedene na hrbtni strani.

BATAGEL & Co. d.o.o.

 
© InterstilleRGB 2004
Batagel & Co. d.o.o. - Reška cesta 7 - 6230 Postojna - Sl